Kako autosugestijom odagnati strah

372

Autosugestija je proces u kome pojedinac samome sebi nameće određenu misao.

Autosugestija se može upotrebiti za borbu protiv straha i ostalih negativnih stanja duha.

Mlada pevačica je pozvana na audiciju. Veoma se radovala novoj prilici koja joj se ukazuje ali je već tri puta do tada propadala zbog straha.

lako ima veoma dobar glas, neprekidno sebi govori: “Možda im se neće dopasti kako pevam. Daću sve od sebe ali me verovatno neće primiti.” Njena podsvest usvaja negativnu autosugestiju, shvata je kao naredbu i pretvara u neposredan

doživljaj

Pevačica je svoj problem rešila uz pomoć sledeće tehnike. Tri puta dnevno povukla bi se u svoju sobu, udobno bi sela u naslonjaču, opustila se i zatvorila oči. Zatim bi umirila duh ali i telo. Fizička nepokretnost je pogodna za mentalnu pasivnost i čini čovekov um podložniji sugestiji.

Devojka bi zatim počela neprekidno da ponavlja:

“Mirna sam, uravnotežena, sigurna, moj glas je lep i čvrst.” Ovu rečenicu bi lagano ponavljala pet do deset puta.

 Celokupan postupak je, kao što je već rečeno, sprovodila tri puta dnevno i jednom neposredno pred spavanje. Krajem sedmice povratila je sigurnost i samopouzdanje, prilikom sledeće audicije njen nastup je bio izuzetno

zapažen.

PODELI