NaslovnaLekariSaveti lekaraDr Kličković: SIMPTOMI KOJI PRETHODE NERVNOM SLOMU - Ovo treba raditi u...

Dr Kličković: SIMPTOMI KOJI PRETHODE NERVNOM SLOMU – Ovo treba raditi u tim momentima!

Specijalista medicinske psihologije na Klinici za psihoterapiju Vojnomedicinske akademije, doktor Goran Kličković je dao savet kada je pravo vreme da osoba ode kod psihologa i potraži pomoć:

“Ljudi se obraćaju psihologu ili psihoterapeutu onda kada aktuelna kriza, smetnje, tegobe ili simptomi, narastu do te mere da trpljenje više nije moguće.

Iskustvo pokazuje paradoksalno, što je tegoba ili trpljenje veće – veća je motivacija za suočavanje sa problemom.

Čovek je tada spremniji i istrajniji u tome da sagleda razloge i uzroke problema. Kriza nastaje kada životni događaj ili stresor nadiđu naše iskustvo i aktuelni emocionalni kapacitet.

U procesu rada na sebi, u sklopu psihološkog savetovanja, vremenom se simptomi i tegobe ublažavaju jer njihova signalna funkcija gubi na značaju nakon što se fokusiramo na problem.”

“Signali koji ukazuju na nervni slom su promene, odnosno pojava jedne specifične ili opšte disfunkcionalnosti, ali i trpljenje koje osećamo kada naši kapaciteti nisu dovoljni da se adaptiraju na promenu odnosno na neki životni događaj. Ispoljavaju se kao promene raspoloženja, zdravstvene smetnje, promene ponašanja, neefikasnost i tako dalje.

Da ponovimo, što je kriza intenzivnija i trpljenje veće – ljudi se pre pokrenu. A ako su smetnje blaže, podnošljivije, mi smo skloni da se adaptiramo, da podignemo nivo adaptacije na trpljenje i ignorišemo signale.”

Kako se osloboditi stresa i njegovog negativnog uticaja na zdravlje?

“Važno je da se pokrenemo i aktivno pristupimo rešavanju problema. Da pokušamo da sagledamo šta je to u našem iskustvu i životnom stilu što nas dovodi do disfunkcionalnosti i tegoba.

Obraćanje profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja je jedan od načina da aktivnije i ambicioznije sagledamo uzroke smetnji i pokrenemo proces rada na sebi. To je relativno dugotrajan proces, ali jedino uvidi i promena nekog dela našeg emocionalnog iskustva dovode do trajnijeg rešenja.”

Izvor: stil.kurir.rs

Poslednji tekstovi