NaslovnaPsihologijaOpšta psihologijaDa li su „SIROTE SAMOHRANE MAJKE” srećnije od udatih majki?

Da li su „SIROTE SAMOHRANE MAJKE” srećnije od udatih majki?

Sirote samohrane majke. Bez supružnika u kući koji bi im pomogao u poslovima i brizi o deci, mora da su preopterećene i nenaspavane (mnogo više nego udate majke). Imaju li ikad priliku da se opuste i gledaju TV? To je verovatno još jedno uživanje rezervisano uglavnom za udate majke, koje mogu da se opuste dok im muževi peru sudove i stavljaju decu u krevet.

Mnogi ljudi veruju u ovo. Međutim, studija, „Bračni status i korišćenje vremena majki: briga o deci, kućni poslovi, slobodno vreme i san“, koja je sprovedena na uzorku od čak 23.000 majki pokazala je nešto potpuno drugačije. Naime, otkriveno je da samohrane majke manje obavljaju kućne poslove i više vremena izdvoje za odmor i san od udatih majki. I ne samo to, samohrane majke su sve to uspele, ne provodeći manje vremena za brigu o deci.

Ko su bile ove majke?

U istraživanju čiji su rezultati objavljeni u februaru 2018. godine učešće je uzelo 23.088 majki, starosti između 18 i 54 godine, koje su živele sa decom mlađom od 13 godina. U okviru američke ankete o korišćenju vremena, prijavile su svoje aktivnosti tokom prethodna 24 sata u telefonskom intervjuu uz pomoć kompjutera. Istraživanja su sprovedena između 2003. i 2012. godine, a bile su uključene bele, crne i latinoameričke majke (Azijatkinje su npr. isključene iz studije, jer ih je bilo premalo).

Poredilo se na koji način udate majke koriste vreme u odnosu na majke koje nikada nisu bile udate, kao i sa majkama koje su bile razvedene ili razdvojene.

Kako je moguće da samohrane majke imaju više slobodnog vremena, više spavaju i manje obavljaju kućne poslove od udatih majki?

Nalazi ankete ne mogu definitivno odgovoriti na pitanje zašto udate majke manje spavaju i manje vremena za razonodu dok provode više vremena na kućne poslove od samohranih majki. Autori su razmotrili nekoliko mogućnosti.

Objašnjenje koje oni favorizuju jeste da udate majke pokušavaju da ispune ulogu dobre supruge i dobre majke. U heteroseksualnom braku, žena je ta koja bi trebalo da daje prednost kuvanju i čišćenju u odnosu na sopstveno slobodno vreme ili spavanje.

Sve to vreme provedeno u obavljanju kućnih poslova umesto u opuštanju i odmoru je performans.  To je način da pokažete koliko ste dobra žena i majka. Bez supružnika u kući, samohrane majke ne osećaju isti pritisak.

Da li je bilo važno da samohrane majke nikada nisu bile udate, razvedene ili bile u vanbračnoj zajednici?

Autori su uporedili udate majke sa tri različite kategorije neudatih majki. Nalazi su bili najjasniji za majke koje se nikad nisu udavale. Njihove prednosti u odnosu na udate majke obično su bile najveće. Radile su manje kućnih poslova od udatih majki i više su vremena provodile na odmoru i spavanju.

Razvedene majke su takođe manje vremena provodile na kućnim poslovima i više vremena na spavanju od udatih, ali su razlike bile nešto manje.

Šta je sa majkama koje su živele u vanbračnoj zajednici? Žive sa muškim romantičnim partnerom, ali nisu u braku. Možda, dakle, ne osećaju isti pritisak da žrtvuju sopstveni san i slobodno vreme i obavljaju više poslova.

Da li su ovi rezultati zaista o tome da imate supružnika u kući? Šta ako je u pitanju neka druga odrasla osoba?

Autori istražvanja želeli su da potvrde da je muž u blizini ključ za sve dodatno vreme koje udate majke provode obavljajući kućne poslove i vreme koje ne provode u opuštanju. Na kraju krajeva, samo život sa muškim partnerom nije bio sasvim isti. Ali možda bi život sa bilo kojom odraslom osobom, a ne samo sa mužem ili romantičnim partnerom dovelo do više poslova imanje slobodnog vremena za majke.

Američka anketa o korišćenju vremena pružila je način da se odgovori na to pitanje. Anketom su prikupljeni podaci o tome da li su majke imale nekog odraslog člana šire porodice u kući. To je učinilo razliku u vremenu koje su majke provodile na kućnim poslovima, ali na potpuno suprotan način.

Majke koje su živele sa članovima šire porodice kao što su bake i deke, tetke ili drugi rođaci manje su vremena provodile na kućnim poslovima. Umesto da dodaju majčinim kućnim poslovima novi niz, praveći nerede koje ne čiste, ili stvarajući očekivanja da bi majke trebalo više da čiste i brinu, čini se da članovi šire porodice pružaju ruku podrške. Očigledno, oni pomažu u poslovima i brizi o deci. Oni su deci verovatno važni na mnogo načina.

Jedna od implikacija studije pokazuje da adolescenti koje su odgajale samohrane majke (koje se nisu udavale) u višegeneracijskim domaćinstvima rade čak i bolje od dece koja su odrasla pored roditelja koji su u braku. Naime, manje je verovatno da će piti ili pušiti i veća je verovatnoća da će završiti srednju školu i upisati fakultet.

Umesto zaključka

Bez supružnika u kući, samohrane majke zapravo rade manje kućnih poslova i uzimaju više vremena za spavanje i gledanje televizije nego udate majke – sve dok provode istu količinu vremena brinući se o svojoj deci. Očigledno, pokušaj da budeš dobra žena iscrpljuje.

U studiji eksperti ipak upozoravaju da njihovi nalazi „nemaju nameru da impliciraju da je samohranim majkama lakše nego onima sa partnerima. Postoji mnogo faktora osim kućnih poslova koji stvaraju stres i izazove za samohrane majke. A žene sa finansijskim prednostima, bez obzira na bračni status, mogu sebi priuštiti da se reše mnogih zadataka koje ne žele da rade.”

Jedan od izvora stresa za samohrane majke je tzv. singlizam. Ove majke i njihova deca su i dalje u opasnosti da budu stigmatizovani i u nepovoljnom položaju zbog diskriminacije. Ideolozi kao što su bračni fundamentalisti i dalje insistiraju na tome da su sve porodice inferiorne u odnosu na one na čijem čelu su heteroseksualni roditelji u prvom braku.

Kada prođu vesti o studijama koje prkose stereotipima, kao što je ova, samohranim majkama i ljudima u njihovom uglu postaje lakše da se odupru stigmi. Čak stručnjaci iznose tvrdnje da je moguće da samohrane majke žive ispunjenije živote nego što bi živele da su udate.

Poslednji tekstovi