Adresar:
Apoteka:

Vanmaterična trudnoća – Simptomi i kako je prepoznati

Sluzokoža, odnosno šupljina materice je jedino pravo mesto gde treba da se usadi oplođena jajna ćelija i razvija trudnoća. Dešava se, međutim, ponekad, da...

Ishrana u trudnoći – Najzdravije namirnice za buduće mame

Najveći strah svake buduće mame, osim brige o nerođenom detetu, su kilogrami koji se devet meseci „talože“. Pošto se zna da novorođenče teži svega...

SAVETI  FARMACEUTA TRUDNICAMA O RIZICIMA UZIMANJA LEKOVA

Trudnoća traje 38 do 40 nedelja i vremenski je podeljena na tri perioda (prvi, drugi i treći trimestar). Tokom celokupnog perioda plod prolazi kroz...

Trudnoća podmlađuje žene

Ako je priroda "udesila" da menstrualni ciklus počinje sa 13 godina, to je onda znak da je tada vreme da počne priprema za reprodukciju....

Peta nedelja trudnoće

Do ove nedelje, embrion je bio skup odredjenog broja ćelija, ali sada već počinje da dobija svoj oblik. Počinje razvoj nervnog sistema, čulnih organa,  pluća, creva,...

Trudnoća – Četvrta nedelja

Postepeno se razvijaju ćelije od kojih će kasnije nastati posteljica koja će hraniti Vašu bebu. Na gornjoj površini embrionalnog diska se pojavljuje jedno udubljenje, koje...

Trudnoća – Treca nedelja

Od kraja prethodne i tokom ove nedelje pažnju posvetite vođenju ljubavi (najmanje svaki drugi dan) i time šansu da se oplodnja desi baš u...

Trudnoća – Druga nedelja

Nakon završetka menstrualnog krvarenja telo se lagano priprema za ovulaciju. Nivo polnih hormona u telu buduće mame se lagano uvećava sve do trenutka kada...

Vi­ta­mi­ni u trud­no­ći

Gvo­žđe – da ne bi­ste ose­ća­li umor. Na­mir­ni­ce u ko­ji­ma ima naj­vi­še gvo­žđa ži­vo­tinj­skog po­re­kla su: svinj­ska, pi­le­ća, go­ve­da dži­ge­ri­ca, ostri­ge. Na­mir­ni­ce ko­je ni­su...

Poslednji tekstovi