Adresar:
Apoteka:

Vežbe za smanjenje apetita

Naj­ve­ći pro­blem na ko­ji na­i­la­zi­mo to­kom po­ku­ša­ja sma­nje­na te­le­sne te­ži­ne je pro­blem sma­nje­nja por­ci­ja. Kre­ni­te od to­ga i uve­di­te pro­me­ne u od­nos pre­ma hra­ni,...

Čaj protiv gojaznosti

Morač 10 g Maslačak 20 g Sladić 10 g Kukuruzna svila 10 g Kopriva 10 g Virić 20 g Bela breza (list) 10g Vodopija (cvet i stabljika) 20 g 1 kašičicu mešavine...

Mršavljenje u skladu sa godinama

Od 18 do 29 godina Ovo je period kada organizmu treba najviše energije, samim tim i ishrana treba da bude „bogatija“. Treba jesti dosta namirnica...

Deca sa prevelikom težinom

Da li je moje dete gojazno Ukoliko sumnjate da je vaše dete gojazno trebate se konsultirati sa vašim lekarom. On je najbolja osoba koja će...

Kako čuvati namirnice

Idealna temperatura za svaku namirnicu Različite namirnice treba držati na različitim temperaturama. Meso, sir i voće imaju svoju preporučenu temperaturu čuvanja. Na tabeli se...

Masnoće dobre za zdravlje

Prof. dr Milika Ašanin, specijalista na Odeljenju za kardiologiju u Kliničkom centru Srbije, govori o tome koliko je bitno razlikovati zasićene i nezasićene masnoće...

Bezglutenska dijeta

Ku­va­nje od sa­mog po­čet­ka zah­te­va vre­me ali po­sto­je skra­će­ni pu­te­vi da po­sta­ne lak­še. Ku­puj­te bra­šno u ve­ćim ko­li­či­na­ma i pra­vi­te sa­mi svo­je me­ša­vi­ne. Ovo...

Pro­iz­vo­di od ki­se­log mle­ka za pra­vi­lan rad cre­va

Ovi pro­iz­vo­di sa­dr­že po­god­ne tzv. start­ne kul­tu­re - mi­kro­or­ga­ni­zme pro­bi­o­ti­ke, kao ipre­bi­o­ti­ke ko­je u cre­vi­ma stva­ra­ju po­god­no okru­že­nje za ko­ri­sne crev­ne bak­te­ri­je, isto­vre­me­no spre­ča­va­ju­ći i...

Prisustvo glutena u namirnicama

Glu­ten se ne na­la­zi sa­mo u na­mir­ni­ca­ma na­pra­vlje­nim od ži­ta­ri­ca (pše­ni­ce, ječ­ma, ra­ži i ov­sa). Glu­ten se skri­va svu­gde i ne pod na­zi­vom glu­ten,...

Poslednji tekstovi