Adresar:
Apoteka:

Proprioceptivni trening

Naša stabilnost u svakodnevnim situacijama, vrhunskom ili rekreativnom sportu veoma često je izazvana sasvim neočekivanim obrtima kada se telo bori da ostane u ravnoteži,...

Šetnja kao fitnes

Ovaj  naj­pri­rod­ni­ji ljud­ski po­kret od­lič­no uti­če na kar­di­o­va­sku­lar­ni si­stem, sma­nju­ju­ći ri­zik od sr­ča­nih obo­lje­nja. Sa­mo tri sa­ta br­zog ho­da ne­delj­no sma­nju­je ri­zik od sr­ča­nog...

Da li je zdravo trčati zimi ?

Zima je nezgodno godišnje doba za sve sportove na otvorenom. Sneg, poledica i niske temperature čine da trening ponekad preraste u mučenje umesto da...

Rekreacija starijih osoba – Dodavanje života godinama

Povećanju opšteg i zdravstvenog standarda, kao i zahvaljujući stalnom napretku medicine, prosečna dužina života je u stalnom laganom porastu, ali kvalitet života, posebno u...

Vežbe za mršavljenje: Brzo i lako do savršene figure!

Vežbe za mršavljenje treba raditi 3 do 5 puta nedeljno ako imate uslova i volje dobro je da vežbe za mršavljenje kombinujete sa kardio...

Početni program vežbanja

Po­treb­no je oko dve ne­de­lje da bi se te­lo po­no­vo na­vi­klo na rad. Iza­bra­će­mo naj­jed­no­stav­ni­ju ak­tiv­nost, a to je br­že ho­da­nje. Do­zi­ra­nje ve­žba­nja vr­ši­će­mo...

Vežbe za starije od 50 godina – Da se popravi cirkulacija...

Starenje ljudskog organizma je sasvim fiziološko i neminovno, ali je fizička aktivnost bitna u svim godinama života. Kako bi se održala vitalnost i stanje svih...

Koje je doba dana najbolje za vežbanje ?

Većina nas organizuje svoje fitnes aktivnosti prema ostalim obavezama tokom dana. Pitanje je, postoji li doba dana kada će nam vežbanje biti najefektnije? Donosimo...

Kako povećati snagu i izdržljivost

Ukoliko se bavite sportom vitamin E je jako važan za Vaše telo. Odgovarajući nivoi vitamina E tokom vežbanja omogućavaju Vam da izvodite vežbe visokog intenziteta...

Poslednji tekstovi