ŽENSKE BOLESTI: LEKARSKI PREGLEDI, MEDICINSKA ISPITIVANJA I POSTUPCI 

316

Lekari opšte prakse smatraju da dobar, rutinski pregled podrazumeva niz pregleda, ispitivanja i postupaka. Ponekad ovi pregledi i ispitivanja mogu biti neprijatni, opterećujući, a u nekim slučajevima čak i nepotrebni. Sledeći predlozi mogu da pomognu u donošenju odluke da li se i kada podvrći nekom od ispitivanja.

Pre nego što pristanemo na bilo koji od dole pobrojanih pregleda ili ispitivanja treba svom lekaru postaviti sledeća pitanja:

  1. Zašto je predloženi pregled potreban?

  2. Koje su prednosti predloženog pregleda/ispitivanja u odnosu na druga?

  3. Kako se obavlja predloženi pregled/ispitivanje?

  4. Šta se oseća tokom i posle predloženog pregleda/ispitivanja?

  5. Koje su opasnosti takvog pregleda/ispitivanja?

  6. Da li su moguće negativne posledice predloženog pregleda/ispitivanja?

  7. Šta se može dogoditi ukoliko ne prihvatite predloženi pregled/ispitivanje?

  8. Koliko je lekar iskusan i vešt u obavljanju ovog pregleda? Na primer, koliko ih godišnje obavi? Iako nijedna lekarka ili lekar ne mogu da garantuju ishod nekog pregleda, ispitivanja ili zahvata, oni su dužni da o pregledu pruže sve važne i potrebne informacije. Ukoliko se pojavi sumnja ili potreba za širim informacijama treba zatražiti još nečije mišljenje.

PODELI