SAVETI  FARMACEUTA TRUDNICAMA O RIZICIMA UZIMANJA LEKOVA

2949

Trudnoća traje 38 do 40 nedelja i vremenski je podeljena na tri perioda (prvi, drugi i treći trimestar). Tokom celokupnog perioda plod prolazi kroz tri faze razvoja: preembrionalnu (još se delovi zametka nisu formirali), embrionalnu i fetalnu fazu. Prva faza, preembrionalna, traje najkraće, od trenutka začeća do 17-og dana nakon oplodnje. U toku embrionalnog perioda (od treće do 10-te nedelje) dolazi do razvoja organa, pri čemu se razvoj mozga, oka, uha i spoljašnjih genitalija nastavlja i tokom fetalnog perioda koji traje od jedanaeste nedelje do kraja trudnoće.

U prve dve nedelje od oplođenja lekovi ili dovedu do smrti zametka ili ako zametak preživi ne ostavljaju nikakve posledice na plodu. Prvi trimestar trudnoće ili prvih deset nedelja je najrizičniji period u razvoju ploda, s obzirom da je to period razvoja organa-organogeneza. U tom periodu određeni broj lekova, koji utiču na razvoj tkiva i organa ploda, može da dovede do nastanka vidljivih poremećaja na rođenju. Takve poremećaje nazivamo urođenim (ili kongenitalnim) anomalijama, a lekove koji mogu da ih izazovu nazivamo teratogenim lekovima. U drugom i trećem trimestru trudnoće lekovi koji deluju toksično na tkiva ploda mogu dovesti do manjih oštećenja (uglavnom oka i centralnog nervnog sistema). Takve lekove nazivamo fetotoksičnim lekovima.

Iako svako unošenje strane supstance u organizam trudnice predstavlja određeni rizik, lekovi u trudnoći se ipak moraju koristiti kada je očekivana korist za majku i dete znatno veća od mogućih štetnih dejstava. Da bi se pravilno procenio odnos koristi i štete od primene lekova u trudnoći, neophodna je pomoć zdravstvenih stručnjaka lekara i farmaceuta. Trudnice ne bi trebalo da uzimaju lekove na svoju ruku, bez obzira da li se radi o lekovima koji se mogu dobiti bez recepta ili ne. Posebno je rizična upotreba dodataka ishrani, čajeva ili preparata alternativne medicine bez konsultacije sa zdravstvenim stručnjacima.

Agencija za hranu i lekove SAD (Food and Drug Administration-FDA) svrstava lekove u 5 kategorija prema riziku primene u trudnoći.

Kategorija A-odgovarajuća ispitivanja nisu pokazala rizik za fetus u prvom trimestru trudnoće i ne postoje podaci o rizicima u kasnijim trimestrima (pr. tiroksin, kalijum hlorid, vitamini u preporučenim dnevnim dozama)

Kategorija B-u ispitivanjima na životinjama zabeležen je neželjeni efekat, ali odgovarajuća ispitivanja na trudnicama nisu pokazala rizik za fetus u 1. trimestru trudnoće i nema podataka o rizičnoj primeni u kasnijim trimestrima (pr. beta laktamski antibiotici, paracetamol, ranitidin, insulin)

Kategorija C-ispitivanja na životinjama su pokazala neželjeni efekat za fetus, ali nema odgovarajućih ispitivanja kod ljudi: prednost primene ovih lekova kod trudnica može biti prihvatljiva uprkos mogućim rizicima (pr. metildopa, teofilin, karbamazepim, betametazon, aspirin, propranolol)

Kategorija D-postoje podaci o riziku za fetus kod ljudi, ali moguće prednosti primene ovih lekova kod trudnica mogu biti prihvatljive uprkos njihovim mogućim rizicima (pr. tetraciklini, valproinska kiselina, tobramicin, kortizon)

Kategorija X-ispitivanja na životinjama ili ljudima su pokazala abnormalnosti na fetusu. Rizik primene u trudnica jasno prevazilazi svaku moguću korist (oralni kontraceptivi, mizoprostol, citostatici, izotretinoin)

Fiziološke promene koje se događaju u toku trudnoće:

sporija peristatika gastrointestinalnog sistema
povećan srčani minutni volumen i plućni protok
povraćanje povećana perfuzija tkiva
porast ukupne telesne tečnosti
porast masnog tkiva
povećan protok krvi kroz bubrege i povećana brzina glomerularne filtracije

Fiziološke promene koje se događaju u toku trudnoće utiču na farmakokinetiku leka resorpciju, raspodelu, metabolizam i ekskreciju leka. Osim toga treba uzeti u razmatranje i prisustvo placente. Placenta razdvaja cirkulaciju majke od fetusa i preko nje se vrši razmena kiseonika, ugljen dioksida i hranljivih materija. Placenta ne štiti plod od efekata svih lekova. Lekovi kroz placentu primarno prolaze procesom pasivne dif uzije.Na prolaz leka utiču sledeći faktori: lipofilnost, brzina protoka krvi kroz placentu, stepen vezivanja za proteine plazme, molekulska masa.

Preporuke za terapiju u trudnoći:

    Tokom prvog trimestra trebalo bi izbegavati primenu bilo kojeg leka

    Prilikom izbora odlučiti se za korišćene lekove, za koje se pokazalo da su uglavnom neškodljivi

    Uvek primeniti najmanju dozu

    Izbegavati kombinovanu terapiju

    Edukacija trudnice o rizicima i koristima svakog leka

PREPORUKE FARMACEUTA

Upotreba vitamina u trudnoći zahteva posebnu pažnju.Normalno se hranom unosi dovoljno vitamina i minerala,pa dodatna primena vitaminskih preparata u trudnoći najčešće nije potrebna.Izuzetak je folna kiselina,koju bi trudnice trebalo da uzimaju u toku prvih 12 nedelja trudnoće,u suplementacionoj dozi od 400mg oralnim putem.Folna kiselina sprečava u izvesnoj meri nastanak anomalija nervnog sistema.Primenu ostalih vitamina i minerala u trudnoći treba da odredi samo lekar,na osnovu uvida u stanje trudnice i njene laboratorijske rezultate.U trudnoći nikako ne bi trebalo uzimati napamet multivitaminske preparate,koji često sadrže velike doze vitamina rastvorljivih u mastima(A,D,K,E)za vitamin A je dosadašnje iskustvo pokazalo,da ako se uzima u velikim dozama tokom trudnoće,može izazvati urođene anomalije mnogih organa deteta.Ono što se još preporučuje trudnicama je suplementacija gvožđem od četvrtog meseca u količini od 50 mg dnevno, uz vitamin c i to oralnim putem našte.Uzimanje većih količina suplemenata gvožđa,može da dovede do pojave zatvora.

Opstipacija je inače problem sa kojim se suočava polovina žena tokom trudnoće.Javlja se kao posledica hormonalnih promena u prvim mesecima trudnoće,a kasnije kao rezultat uvećanja materice koja vrši pritisak na creva i otežava njihov rad.Kao bezbedni laksativi se mogu dati glicerinski čepići koji deluju jako brzo već nakon 30-60min.Međutim za dugotrajno rešenje opstipacije potrebno je korigovati ishranu i životne navike.

Upotreba antibiotika treba da ide pod nadzorom lekara.Nekritična upotreba antibiotika,bez stručnog saveta može da dovede do neosetljivosti bakterija ili preosetljivosti organizma na mnoge značajne grupe lekova,koje sa najmanje rizika mogu da se koriste tokom trudnoće.Tokom trudnoće su dosta česte urinarne infekcije koje se manifestuju učestalim mokrenjem,pečenjem pri mokrenju,bolom u predelu bubrega,pa čak i pojavom krvi u urinu,uz temperaturu.Pri takvim simptomima, obavezno je javiti se lekaru,kako bi se odradio pregled mokraće utvrdilo prisutvo bakterije i kasnije započelo sa antibiotskom terapijom.Uz antibiotsku terapiju mogu se koristi i urološki čajevi u čiji sastav ulaze plod brusnice(Vaccinium macrocarpon),list breze(Betulae folium)herba rastavića(Equisetum herbe),koren zečjeg trna(Ononidis radix).Treba piti što više tečnosti kako bi se „ispirali“ bubrezi i mokraćni kanali.

Kod trudnica dosta česta je i vulvovaginalna kandidijaza koja se manifestuje svrabom, peckanjem, iritacijom. Sekret je beličast, pojačanog mirisa i u obliku grozdastih plakova ili mekanog sira koji labavo prijanja na vaginalnu mukozu. Problem se rešava isključivo lokalnim antimikoticima u obliku vaginaleta u trajanju od 10-14 dana.

Mnoge trudnice, naročito u prvom trimestru, obilno povraćaju. Iako ova pojava obično spontano prolazi, ona može da naruši zdravlje ukoliko dovede do jače dehidratacije i gubitka u telesnoj masi. Neposredno posle povraćanja, nije dobro opterećivati želudac-ni tečnošću, ni hranom. Treba ga odmoriti sat-dva pa oprezno započeti unos tečnosti po principu „često a malo“. Nekada je ovo dovoljno da se simptomi u potpunosti povuku. Ukoliko se jave bolovi u trbuhu važno je da li trudnica ima stolicu ili ne. Proliv se leči uzimanjem probiotika, pri čemu nekoliko dana jesti lako svarljivu, barenu hranu, uz povećan unos tečnosti (čaj, posne supe). Ako simptomi ne popuste za dan-dva treba se javiti lekaru i odneti stolicu na pregled.

Gorušica u trudnoći javlja se usled usporenog rada creva, a kao posledica rada hormona. Hormoni utiču da se mišići jednjaka i želuca opuste, čime se omogućuje vraćanje kiseline iz želuca koja stvara osećaj pečenja u jednjaku i oko srca. Materica, koja se stalno uvećava, posebno u trećem, trimestru pritiska želudac i pogoršava ovu nelagodnu situaciju. Od lekova koji se mogu uzeti bez recepta (tzv. OTC preparati) u apoteci, su preparati koji sadrže aluminijum, magnezijum, kalcijum, hidrotalcit. Reč je o tabletama koje se žvaću posle jela i to 2-3 puta u toku dana ili pred spavanje. Za razliku od preparata aluminijuma i magnezijuma koji se najduže zadržavaju u želucu, natrijumbikarbonat (u narodu poznatija kao Sodabikarbona) se brzo i potpuno resorbuje iz gastrointestinalnog trakta, te prouzrokuje i sistemske efekte, dovodi do alkaloze organizma i porasta natrijuma u serumu, tako da je trudnice ni u kom slučaju ne trebaju da koriste tokom trudnoće. Ukoliko se simptomi gorušice ne mogu rešiti antacidima i promenom načina života, trudnicu treba uputiti lekaru.

Povišena temperatura je najčešći znak infekcije. Ukoliko je blago ili umereno povišena (ne prelazi ispod 38.5 stepeni) ne treba je obarati, jer odbrambene snage organizma bolje funkcionišu pri povišenoj, nego pri normalnoj temperaturi. Potrebno je povećati unos tečnosti da ne bi došlo do dehidracije. Ukoliko je temperatura iznad 38.5 potrebno ju je obarati. Lekove na bazi acetilsalicilne kiseline kao i ibuprofen treba izbegavati. Potencijalno su opasni u trećem trimestru. Blokiraju dejstvo prostaglandina, čiji nivo raste pred porođaj i koji učestvuju u njegovom započinjanju. Povećavaju i sklonost ka krvarenju i kod majke i kod deteta, a to može da izazove komplikacije u toku porođaja. Uz antipiretike trudnica može kombinovati tuširanje mlakom vodom, pod uslovom da ono ne izaziva neku veću neprijatnost. U svakom slučaju, trudnica sa povišenom temperaturom treba da se javi lekaru, koji će doneti odluku o daljem lečenju. Ukoliko se radi o bakterijskoj infekciji biće propisan antibiotik. Ukoliko je virusna infekcija u pitanju u toj situaciji pomažu topli napici i pastile za dezinfekciju grla.

Ukoliko tokom trudnoće trudnicu zaboli glava treba izmeriti krvni pritisak. Povišenim krvnim pritiskom se smatraju vrednosti iznad 140|90mmHg. Povišen krvni pritisak koji je indukovan samom trudnoćom praćen je glavoboljom i zujanjem u ušima. On zahteva neodložnu lekarsku pomoć. Tokom trudnoće treba obratiti pažnju i na vrednost šećera u krvi, kako bi se na vreme otkrilo prisustvo gestacionog dijabetesa.

Svakodnevno konzumiranje alkohola tokom trudnoće je teratogeno, dovodi do fetalnog alkoholnog sindroma i izaziva zastoj u rastu. Upotreba cigareta, nikotin i njegovi metabolički produkti, dovode do prevremenog rođenja, spontanog pobačaja, fetalne neurotoksičnosti i defektima u plućnoj funkciji.

Kod velikog broja mladih žena su prisutne razne hronične bolesti: visok krvni pritisak, epilepsija, bronhijalna astma, bolest štitne žlezde, srčana oboljenja, neurološke bolesti. One zahtevaju dugotrajno lečenje. Ipak, zahvaljujući savremenim stavovima u lečenju, tok trudnoće može da protiče bez komplikacija. Pre planirane trudnoće,žene hronični bolesnici bi trebalo da se posavetuju sa svojim lekarima o eventualnoj promeni terapije, kako bi buduća trudnoća protekla sa najmanjim komplikacijama i minimalnim rizikom za plod, uz korišćenje neophodnih lekova. Lečenje ne sme da se prekida, ali lekovi mogu da se prilagode trudnoći.

dipl. farm. spec. Stanković Vojislava

PODELI