Sastav MATIČNOG MLEČA utiče na: Imunitet, podmlađivanje, zapaljenske bolesti poput artritisa…

9660

Varijacije sastava matičnog mleča uglavnom zavise od biodiverziteta flore, koje je karakteristično za svako geografsko područje, i od sezonskih uslova hranjenja pčela.  Matični mleč je bogat izvor proteina, peptida, ugljeno hidrata, aminokiselina, masti, vitamina,mineralai drugih bioaktivnih supstanci.

Nakon vode, koja čini 60-70% ukupnog sastava, proteini su najzastupljenija komponenta matičnog mleča. Od toga je 80-90% apalbumin – glavni proteini matičnog mleča. Apalbumin  predstavlja familiju od devet glavnih proteina, molekulske težine između 499 i 87 kDa. Označeni su brojevima od 1-9 i kodirani su sa devet različitih gena. Apalbumin 1 je najdominantniji među svim glavnim porodicama proteina. Sadrži monomer glikoprotein poznat kao rojalaktin koji aktivira P70 C6 kinazu. Ova kinaza je odgovorna za povećanje nivoa juvenilnog hormona neophodnog za normalan razvoj i funkciju jajnika. Većina zdravstvenih i metaboličkih koristi matičnog mleča nastaje zbog glikoziliranih proteina iz njegovog sastava.

Matični mleč sadrži i peptide. kao što su aspimin, rojalizin i jelein. Peptidi ostvaruju zaštitni efekat na organizam, pokreću proces podmlađivanja i obnove ćelija. Rojalizin i jelein imaju antimikrobno dejstvo i na taj način poboljšavaju efikasnost imunskog odgovora na uobičajene infekcije.

Matični mleč sadrži veliku količinu aminokiselina, posebno esencijalne aminokiseline. Najprisutnija slobodna aminokiselina iz matičnog mleča je lizin (62,43 mg/100g). Zatim, razne količine cisteina, prolina i asparaginske kiseline. Skorašnje studije su pokazale da dugotrajno dodavanje leucina, izoleucina i valina iz matičnog mleča u ishranu pojačava ekspresiju sirtuina 1 i deobu mitohondrija i na taj način smanjuje produkciju reaktivnih oblika kiseonika u skeletnim mišićima i miokardu. U ovakvim stanjima, primena matičnog mleča kao dodatka ishrani može da ublaži mišićne probleme koje se vezuju za starost.

Ugljeni hidrati predstavljaju skoro 15% ukupnog sastava matičnog mleča. Najprisutniji šećeri su glukoza i fruktoza i zajedno čine 90% ugljenih hidrata. U zavisnosti od pčelarske hrane, botaničkog porekla, godišnjeg doba i vrsta pčela, glukoza može dostići skoro 50-70% ukupnih šećera, dok saharoza čini samo 0,8-3,6%. Ostale male količine oligosagarida, poput erloze, trehaloze, riboze, rafinoze, gentiobioze ili meliboze, mogu se naći u sastavu matičnog mleča.

Masti imaju udeo između 7% i 18% ukupnog sastava matičnog mleča, i 80-85% pripada dikarboksilnim i hidroksi masnih kiselinama.. Najznačajnija je 10-hidroksidekanska kiselina jer ispoljava snažno antibakterijsko dejstvo koje štiti od bakterijskih infekcija. Pored toga registrovano je i njihovo snažno inhibitorno dejstvo matriksnih metaloproteinaza koje doprinose zaštiti od starenju tkiva i mnogih zapaljenskih bolesti poput artritisa..

Vitamini i minerali predstavljaju 0,8-3% sastojaka matičnog mleča. Najzastupljeniji vitamin je pantotenska kiselina ili vitamin B5, zatim niacin i male količine vitamina A, C, E i vitamina B1, B2, B6, B9 i B12. Najzastupljeniji minerali su K, Ca, Na, Mg, Zn, Fe, Cu i Mn. Elementi u tragovima su Co, Hb, Ba, W, Cr, Ni, V,Pb, Mo i njihove koncentracije su konstantne.

Matični mleč sadrži nukleotide (guanozin, adenozin i uridin) i fosfate. Adenozin N1-oksid je oksidovana forma adenozina koja je pokazala svoje efekte na nervni sistem. Acetilholin je u sastavu matičnog mleča (1mg/g suve težine)I on može sprečiti razvoj neurodegenerativnih bolesti, poput Alchajmerove demencije.

Flavonidi koji su u matičnom mleču se mogu podeliti u sledećih pet kategorija: izoflavonidi (genistein i formononetin), flavoni (apigenin, hrizin i luteolin), flavonoli (kaemferol), flavononi (hesperetin, naringerin, izosakuranetin) i izoflavonoidi (genistein, formononetin). Sadržaj fenola u matičnoj mleči zasnovan je na organskim kiselinama.

Ruska akademija nauka je, tokom prošlog veka, intenzivno tragala za nutritivno bogatom namirnicom koja bi omogućila optimalan izvor hranljivih materija u cilju poboljšanja zdravlja ljudi. Opsežna istraživanja nametnula su matični mleč kao jedinstveno rešenje koje je zatim primenjeno i u originalnoj recepturi Revita, dijetetskog napitka na bazi liofilizovanog matičnog mleča.

Nakon velikog uspeha Revita napitka, u narednih nekoliko godina Revita porodici pridružili su se Revita Fe kao izvrsna prevencija protiv anemije, jer pored matičnog mleča sadrži i helatno gvožđe, Revita Diet posebno pogodan za osobe koje boluju od dijabetesa, Revita oriblete sa većom koncentracijom matičnog mleča, Revita diet sa stevijom kao i Revita Fe sa stevijom.

Detaljnije informacija o tome kako REVITA utiče na zdravlje, o matičnom mleču koji sadrži, načinima njegovog uticaja na zdravlje čoveka i naučnim dokazima koji to potvrđuju kao i kako da poručite saznajte na revitashop.rs

Ukoliko imate pitanja pozovite na besplatni info telefon: 0800 15 15 16

PODELI