Rano otkrivanje uzroka poremećaja rasta dece

1363

Rast je veoma složen proces koji se odvija pod uticajem brojnih genetskih  činilaca i niza faktora iz okoline. Normalno rast je jedan od najpouzdanijih pokazatelja dobrog zdravstvenog stanja deteta, adekvatne ishrane i povoljnog psihoemocionalnog okruženja.

Poremećaji rasta nastaju u različitim genetski uslovljenim bolestima, poremećajima ishrane, stečenim hroničnim oboljenjima, endokrinim poremećajima ili u nepovoljnim socijalnim i psihoemocionalnim okolnostima.

U praksi, kod većine dece i adolescenata koji se obraćaju pedijatrima i pedijatrijskim endokrinolozima zbog problema niskog rasta, ne postoje organske bolesti, genetski ili hormonski poremećaji. U takvim slučajevima visina deteta, koja je u skladu sa visinom ili modelom rasta roditelja ili drugih bliskih srodnika, upućuje na porodično nizak ili usporen rast. Prepoznavanjem fizioloških oblika niskog rasta izbegava se opsežno, komplikovano i skupo laboratorijsko  ispitivanje.

Prvenstveni zadatak lekara je da objasni uzrok usporenog rasta, predoči prognozu (najčešće povoljnu) u pogledu visine u odraslom dobu i otkloni  nepotrebnu zabrinutost deteta i njegovih roditelja.

Rano otkrivanje onih uzroka poremećaja rasta i razvoja koji mogu uspešno da se leče, poboljšava krajnji ishod terapije (nedovoljna ishrana, celijakija, nedostatak hormona rasta ili hipotireoidizam, prerani pubertet), omogućava bolju prognozu (hronične inflamatorne bolesti creva, bolesti bubrega), ili može da spreči rađanje drugog obolelog deteta u porodici (skeletne displazije).

Osnovni metod za otkrivanje poremećaja rasta je redovno merenje telesne visine (dužine), registrovanje izmerenih podataka u zdravstveni karton deteta i njihovo poređenje s referentnim vrednostima visina dece istog uzrasta i pola.

Izvor: .novonordisk.rs

PODELI