Prof. dr Siniša Pavlović: Sa novim pejsmejkerom i na magnetnu rezonancu

249

Profesor Siniša Pavlović, kardiolog Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, koji je radni vek proveo ugrađujući upravo ovaj uređaj u srca bolesnih ljudi, kaže da je pejsmejker prihvaćen u naučnim krugovima kao medicinsko sredstvo koje se smatra najsavršenijom protezom.

– Ograničenja pacijenata sa pejsmejkerom zavise više od osnovne bolesti srca, nego od samog pejsmejkera – priča profesor. – Jer ograničenja vezana za pejsmejkere i ne postoje. Noviji tipovi pejsmejkera ne isključuju mogućnost pregleda na magnetnoj rezonanci, što je ranije navođeno kao primarno ograničenje. Fizička aktivnost sa ovim uređajem nije isključena, ali se ne preporučuju kontaktni sportovi, kao i aktivnosti u kojima se mesto na kome je pejsmejker ugrađen izlaže fizičkom izazovu (istezanju, naprezanju, udaru).

Naš sagovornik naglašava da očekivani životni vek pacijenata sa pejsmejkerom može da bude samo produžen, ukoliko ne postoje druge bolesti koje će ga dovesti u pitanje.

– Terapija lekovima koja je vezana za činjenicu da pacijent ima pejsmejker ne postoji, ali prisustvo pejsmejkera ni na koji način ne isključuje potrebu da pacijent uzima svoje lekove, onako kako mu je lekar propisao – kaže profesor Pavlović.

Postoje tri osnovna tipa pejsmejkera: pejsmejkeri koji se ugrađuju kod pacijenata sa usporenim srčanim radom ili pauzama u srčanom radu, pejsmejker – defibrilatori koji se ugrađuju pacijentima sa poremećajima srčanog ritma nivoa da neposredno ugrožavaju život, ili se procenjuje da bi takav poremećaj ritma mogao dobiti i pejsmejkeri sa poremećajima provođenja električnih impulsa kroz srce i slabošću srčanog mišića koja je praćena tegobama, a ne reaguje na terapiju lekovima.

Izvor: novosti.rs

PODELI