Premenstrualni sindrom (PMS)

1569

Naučnici se još nisu usaglasili po pitanju definicije PMS-a. Jedni uzimaju u obzir samo simptome koji postmenstrualno u potpunosti nestaju, dok drugi prvenstveno posmatraju premenstrualnu naglašenost simptoma koji i inače postoje. Pokušaji da se objasni biološka osnova PMS-a za sada nisu urodili plodom. U terapiji su korišćeni razni preparati, počev od progesterona, visokih doza vitamina i minerala, ulja od jagorčevine pa sve do antidepresiva. Nijedan od njih se u kontrolisanim ispitivanjima nije pokazao efikasnijim od placeba.
Hormonski supresori
Hormonski supresori (supstance koji umanjuju nivo i dejstvo hormona) za sada nisu klinički ispitani. Cena većine tih preparata je visoka i njihova upotreba na duže staze ili u većoj količini skopčana je sa nizom neželjenih dejstava. Ponekad žene same sebi nađu lek. Neke su primetile da promena u ishrani ili učestalije fizičke vežbe mogu značajno da utiču na stepen prividnog pozitivnog efekta i smanjenjesimptome PMS-a. Da se u nekontrolisanim istraživanjima čini kako sve i jedan preparat deluje. Broj i težina samih simptoma ne čine osnovnu razliku između žena koje pate od PMS-a i onih koje ga nemaju.
Psihološke karakteristike žena sa PMS-om
Nedavna istraživanja psiholoških karakteristika žena sa PMS-om pokazala su međutim postojanje značajnih razlika između ove dve grupe. Žene sa PMS-om imaju manje samopouzdanja. Sklone su da krive sebe ako se nešto loše desi. Osećaju grižu savesti ako se razbesne. Izbegavaju stresne situacije. Često priželjkuju da problem sam od sebe ne-stane umesto da se suoče sa njim i reše ga. Osećanja zadržavaju za sebe i podležu više stresu. Sve u svemu – odgovaraju opisu “dobre ženice“.
Prema tome čini se da nisu u pitanju samo hemijske promene koje se ciklično odigravaju u našem organizmu, već kako su žene vaspitane da reaguju na te promene. U ovu pretpostavku uklapa se i onaj broj žena koji tvrdi da se predmenstrualno oseća bolje, jače i kreativnije Lek protiv PMS-a će se zato lakše naći u resocijalizaciji nego u medicini.

Dr Miroljub Džikić
Specijalista ginekologije i akušerstva
Kneza Miloša br.20
Vranje
017/427-111
063/7752-662

PODELI