POJAČANO ZNOJENJE NA LICU, PAZUHU, DLANOVIMA, STOPALIMA, CELOM TELU JE BOLEST KOJA SE USPEŠNO LEČI

1085

Veoma neprijatno stanje, većini ljudi izgleda kao trivijalan problem. Hiperhidroza, prekomerno, pojačano znojenje nije retko oboljenje. Prema nekim statistikama oko 3% populacije pati od ovog poremećaja. Verovatno je broj i veći, jer ima mnogo onih koji ovom stanju ne pridaju veliki značaj. Takođe, mnogi ga ne prijavljuju ubeđeni da nema leka.

Razlikujemo dva oblika oboljenja:

 • idiopatska ili primarna hiperhidroza kada ne postoji nikakvo drugo oboljenje ili stanje, i

 • sekundarna hiperhidroza, koja se javlja u okviru infekcija, malignih bolesti, neuroloških ili endokrinih bolesti, povreda kičmenog stuba, i sistemskih bolesti vezivnog tkiva.

Treba misliti, u današnje vreme, i na hemijske agense, sa kojima možete da budete u kontaktu, kao što su organofosfatna jedinjenja koja se nalaze u pesticidima.

Primarna hiperhidroza se deli na:

 • fokalnu, kada su zahvaćeni delovi tela, na pr. dlanovi, pazuh ili tabani, i na

 • generalizovanu, kada je znojanje izraženo po čitavom telu.

Najčešća je fokalna hiperhidroza: kombinovana hiperhidroza dlanova i tabana, u oko 15-20% se javlja znojenje ispod pazuha i dlanova, 5-10% samo ispod pazuha. Najređe je pojačano znojenje lica (tzv. kraniofacijalno znojenje), koje može izazvati emoconalna napetost, toplota ili začinjena hrana.

Nasleđivanje: u 25- 50% slučajeva postoji poremećaj kod članova porodice. Hiperhidroza se nasleđuje autozomno dominantno, sa varijabilnom penetracijom, što znači da kada jedan roditelj ima hiperhidrozu, verovatnoća da će se ona pojaviti i kod deteta jeste oko 25 %. Nema drugih dokaza koji mogu biti odgovorni za nastanak hiperhidroze.

Zašto se znojimo?

Da bi smo na pravi način razumeli prekomerno znojenje, potrebno je znati zašto se uopše znojimo.
Osnovna uloga znojenja jeste termoregulacija, odnosno održavanje telesne temperature pojačanim znojenjem kada je povišena spoljna temperatura. Može da se javi i preko dana ili tokom noći po koži celog tela.
Drugi tip znojenja jeste emocionalno, koje je uvek dnevno, i uglavnom ograničeno na lice, pazuh, dlanove i tabane. Centri za ova dva tipa znojenja su odvojeni i nalaze se u različitim regijama mozga.

Na telu ima između 2 i 5 miliona znojnih žlezda po celom telu. Najgušći su na čelu, poglavini, dlanovima i tabanima.

Kod osoba koje nemaju hiperhidrozu, pri normalnoj telesnoj temperaturi i umerenoj spoljnoj, stvara se mala količina znoja. Ukoliko spoljna temperatura raste, aktiviraju se mehanizmi termoregulacije, koji teže da održe telesnu temperaturu na 37 C. Znojenje koje se tada javlja je po telu, ali veoma malo na dlanovima i tabanima. Ali, ukoliko je udruženo sa emocionalnim faktorom i mentalnom napetošću, javlja se znojenje i na licu, dlanovima i tabanima. Pojačano znojenje je i tokom fizičke aktivnosti.

Kako se manifestuje?

Hiperhidroza utiče na sve aspekte života!
Problem se manifestuje svakodnevno.Većina obolelih opisuje tegobe koje počinju još u detinjstvu ili pubertetu. Znojenje je vidljiv problem i izaziva i veoma velike psihičke tegobe.

 1. primarna fokalna hiperhidroza je stanje koje nije uzrokovano nekim drugim medicinskim problemom, i koje nije posledica nekih medikamenata. Pojačano, preterano znojenje je stanje. Ovakvo znojenje se najčešće javlja na određenim delovima tela, kao što su dlanovi, tabani, pazušna regija, lice. Znojenje je uglavnom simetrično., zahvata podjednako levu i desnu stranu tela

Najčešće počinje već u detinjstvu ili u periodu adolescencije, naročito kod znojenja dlanova i tabana. Iako većina obolelih ima barem jednu epizodu znojenja tokom nedelje, u toku sna nema znojenja.

 1. sekundarna hiperhidroza je uzrokovana nekom drugom bolešću ili je neželjeni efekat nekih lekova. Ovde naziv sekundarna podrazumeva da je znojenje na drugom mestu, iza glavne bolesti ili stanja. Znojenje zahvata znatno veće površine tela, često i čitavo telo, pa se naziva i generalizovana hiperhidroza. Za razliku od prethodno opisane primarne, ovi bolestnici se najčešće znoje tokom sna.

Stalna briga kako sakriti problem od okoline, često presvlačenje, brisanje ruku ili lica, nošenje isključivo tamne odeće, pa čak izostajanje iz škole ili sa posla. Nisu retki ni razni emocionalni problemi, čak i depresija, socijalna izolacija i gubitak samopouzdanja.

Lečenje

Elektroforeza

 • Od 1984.godine prhivaćena je kao zvanični terapijski postupak u lečenju hiperhidroze od strane FDA (Američke agenicije za hranu i lekove).

 • Mnogi dermatolozi je smatraju kao prvu terapiju koju treba primeniti prevenstveno kod pojačenog znojenja dlanova i tabana.

 • Terapija se može sprovoditi i kod aksilarne hiperhidroze, ali su rezultatai nešto slabiji, nego kod dlanova i tabana.

 • Preporučuje se kod osoba kod kojih antiperspiranti nisu dali odgovarajući efekat, pa je neohodna intenzivnija terapija.

 • Ukoliko se pravilno koristi efikasnost je veoma velika (oko 83% prema Američkoj dermatološkoj akademiji, prema drugim studijama čak i preko 90%).

Terapijski postupak je veoma jednostavan: u plitke kadice sa vodom stavljaju se šake ili stopala, za pazuh postoje posedne elektrode, i potom se pušta jednosmerna galvanska struja. Bola nema. Osim blagog peckanja ili osećaja mravinjanja nema drugih neželjenih osećaja. Nema opasnosti od strujnog udara, jer je struja veoma slaba. Terapijski postupak traje oko 30 minuta, izvodi se svaki drugi dan. Prosečno je potrebno između 10 i 12 tretmana. Kada se postigne optimalna suvoća, nekima je neohodna terapija održavanja, od jedanput nedeljno do jedanput mesečno. Ovaj režim se određuje individualno. Kada se primeti ponovno znojenje potrebno je ponoviti terapijski postupak.

Elekroforezu ne mogu da koriste trudnice, osobe sa epilepsijom, bolesnici sa pejsmejkerom ili metalnim implantatima (na pr. u zglobovima).

Botox

Godine 2004. u SAD FDA (Agencija za hranu i lekove) odobrilo je upotrebu Botoxa u lečenju aksilarne hiperhidroze. Ovaj preparat se u savremenoj medicini koristi više od 10 godina u lečenja različitih neuroloških bolesti i stanja, sa više od milion pacijenata.

Botulinski toksin je prirodni, prečišćeni protein koji ima sposobnost da privremeno blokira oslobađanje neurotranmitera u nervnim završecima, i tako blokira sekreciju znojnih žlezda. Takvom „blokadom“ botulinski toksin „isključuje“ znojenje na mestima na kojima je ubrizgan. Na žalost, efekat nije trajan, tokom vremena simptomi se postepeno vraćaju, u najvećem broju između 7 i 16 meseci. Tada je potrebno ponoviti terapijski postupak.
Postupak se izvodi tankom iglom, kojom se potkožno ubrizgava Botox. Postupak može biti bolan, naročito na dlanovima i tabanima. Postoji više metoda kojima se taj bol može ublažiti.

Hirurške intervencije

Postoji i više hirurških metoda:

 • Lokalnom hirurškom tehnikom, uklanjaju se znojne žlezde kiretažom, ekscizijom i liposukcijom iz pazuha.

 • Endoskopski torakalni simpatektomija je operativni zahvat koji se izvodi u opštoj anesteziji, koji mnogi eksperti ne preporučuju zbog ozbiljnih neželjenih efekata. Ovom procedurom preseca se nerv koji inerviše znojne žlezde određene regije. Presecanje je trajno, i nerv se ne može obnoviti! Međutim, posle prolaznog poboljšanja može se razviti kompenzatorno znojenje, tj. pojava obilnog znojenja na drugim delovima tela, na pr. grudima, leđima, trbuhu, nogama ili na licu. Ovo se javlja kod 90% operisanih bolesnika.

Medikamenti

 • lekovi iz grupe antiholinergika, beta blokatora i klonidin hidrohlorid, mogu teorijski da smanje znojenje, delujući na sve znojne žlezde.

 • Dugotrajna upotreba ovih preparata se ne preporučuje!

 • Ovi lekovi imaju ozbiljne neželjene efekte, zbog koji se ne preporučuje njihova duža upotreba. Najčešće se javlja: suvoća usta, zamućenje vida, oštećenje vida, govora, ukusa i žvakanja, retencija urina, zatvor, lupanje srca.

Svakodnevni život

Preporučuje se svakodnevno kupanje antibakterijskim sapunima kako bi se smanjio broj bakterija na koži. Mešavina bakterija, tj. njihovog metabolizma, i znoja, stvara neprijatni miris. Vlažna stopala mogu biti veoma pogodna za razvoj gljivičnih infekcija, zato brižljivo održavajte higijenu stopala.

Koristite antiperspiranse, dvaput dnevno, ujutro i uveče. Ukoliko ih koristite jedanput dnevno, nanosite ih uveče. Mogu se nanositi i na dlanove, tabane i ispod pazuha. Kod posebno prepisanih receptura, sladite uputstva lekara.

Odeća neka je od prirodnih vlakana: pamuka, svile ili vune, koja će omogućiti koži da diše. Odeću često perte. Nabavite „dress shields“, uloške koji se mogu držati ispod pazuha, kako bi upaila višak znoja.

Ukoliko su vaša stopala vlažna, menjajte često obuću. Ukoliko se vaše cipele ne osuše preko noći, najbolje bi bilo da ih zamenite suvim parom. Možete ih naizmenično menjati. Menjajte čarape često, a kada možete hodajte bosi.

Izbagavajte začinjenu hranu, alkohol ili topla pića koja mogu pojačati znojenje.
Nekima pomažu vežbe disanja, samokontrole, joga ili tehnike disanja, svaki vid rekreacije koji oslobađa od stresa.

Uticaj na život

Hiperhidroza utiče značajno na život svakog obolelog, osečaj neprijatnosti i nelagode je svakodnevica. Večito mokra odeća i obuća lakše propadaju, tako da se troši mnogo više novca na kupovinu novih. Može da dovede i do nekih oboljena kože. Koža omekšava i podložna je bakteriskim i gljivičnim infekcijama, a nije redak i oblik ekcema – dishidroza. Takođe, pojačano znojenje, naročito pazuha, praćeno je i neprijatnim mirisom (bromhiroza).

Palmarna hiperhidroza (znojenje dlanova) značajno utiče na svakodmevne aktivnosti. Vlažni ili mokri dlanovi otežavaju hvatanje predmeta, rad kompjuterom, sviranje instrumenta ili korišćenje elktričnih aparata. Preko 95% pacijenata navodi da pojačano znojenje znatno pogoršava ili otežava svakodnevni život i rad. Stakleni i drugi glatki predmenti klize iz ruku, tastatura na kompjuteru se kvari usled prevelike količine vlage, teško se drži olovka, a papir ispod je natopljen znojem. Pripadnicima policije ili vojske je veoma otežano da drže oružje, čak su prijavljeni i slučajevi korozije usled obilnog znoja.

Aksilarna (znojenje ispod pazuha) ili generalizovana (znojenje celog tela) hiperhidroza mogu značajno da poremete socijalni kontakt i obaveze. Obično biraju odeću tamnije boje kako se ne bi video znoj.
Ova stanja često utiču na izbor zanimanja, izbegavaju javna pojavljivanja ili direktan kontakt sa klijentima.

Prva linija odbrane

Lokalni preparati mogu olakšati tegobe.

 • Dezodoransi – ne mogu sprečiti znojenje ali sprečavaju miris nastao delovanjem bakterija. Efekat traje nekoliko sati, i u toku dana se može nanositi više puta.

 • Antiperspiranti – nanose se lokalno, na površinu kože. Blokiraju izvodne kanale znojnih žlezda ili smanjuju prokrvljenost znojnih žlezda, pa je znojenje otežano. Koriste se soli metala, aluminijum hlorid heksahidrat je najefikasniji. U koncentracijama od 10-15 % nanose se u predeo pazuha, dok su za dlanove i tabane potrebnije veće koncentracije, oko 30 %. Takođe se mogu nanositi na lice. Nanosi se na potpuno suvu kožu, bez vode ili znoja, najbolje pre spavanja, stoji na koži 6- 8 sati. Ukoliko brijete pazuh, sačekajte 24- 48 sati, jer se tako može lakše razviti iritacija. Efekat je trenutni, traje svega nekoliko dana, i ne deluje kod težih stanja. Može da ošteti garderobu, zato budite obazrivi sa pidžamama i vešom. Zbog komplikovane primene često se odustane.

Možda je iznenađujuće, ali veliki broj ljudi je zadovoljan efektom antiperspiranata. Skorija istraživanja su pokazala da je njihova primena ujutro i uveče, ili samo uveče, efikasnija nego primena samo ujutro. Ukoliko nema iritacije, može se nanositi svako veče. Kada se postigne zadovoljavajući efekat, tretmani se mogu prorediti. Mogu se koristiti zajedno da dezodoransima.
Sve komplikacije ili iritacije prijavite vašem dermatologu!

Specijalistička ordinacija za kožne i polne bolesti Dr Bojić

PODELI