Magične pečurke leče depresiju, veruju naučnici – Samo jedna doza može da utiče na različite mentalne bolesti!

646

Jedna doza psilocibina, halucinogenog sastojka iz takozvanih magičnih pečuraka, dovoljna je da pokrene naglo poboljšanje kod osoba koje pate od jake depresije, pokazalo je istraživanje 34 naučnika sa 18 institucija, piše Medical Xpress.

Nasumična studija, sa kontrolnom grupom koja je koristila placebo, sprovedena je u 11 istraživačkih centara u SAD između decembra 2019. i juna 2022. U njoj je učestvovalo 104 osoba kojima je dijagnostifikovana klinička depresija.

– U ovoj studiji jedna doza od 25 miligrama psilocibina data je, uz psihosocijalnu podršku, i dovela je do kliničkog i statistički značajnog smanjivanja simptoma depresije. Takvi rezultati nisu uočeni u grupi koja je dobilaja 100 miligrama placeba, datih po potpuno istom protokolu. Nijedno ozbiljno neželjeno dejstvo nije se dogodilo tokom studije, iako je lečenje psilocibinom povezano sa ozbiljnim neželjenim dejstvima tokom doziranja. Ovo samo daje dodatne dokaze da, kada se daje uz psihološku podršku, psilocibin može da bude dobar tretman za kliničku depresiju – navedeno je u studiji objavljenoj na JAMA Network.

Kako se navodi, nakon davanja psilocibina ili placeba pacijenti su proveravani 43 dana. Jedna doza dovela je do značajnog smanjenja na MADRS skali, koja određuje tugu, tenzije, pesimističko razmišljanje i samoubilačke misli. Psilocibin je smanjio i rezultat na SDS kali, koja meri sposobnost rada, socijalnog i porodičnog života.

Studija sugeriše da lečenje psilocibinom može da utiče na različite mentalne bolesti a ne samo na smanjenje simptoma depresije. Oni navode da poboljšava funkcionisanje osoba, smanjuje simptome anksioznosti i poboljšava kvalitet života.

Antidepresivi trenutno u upotrebi ne pomažu čak trećini pacijenata sa kliničkom depresijom. Kod ostale dve trećine, potrebni su meseci da lekovi deluju, ali se u polovini slučajeva problemi vraćaju u roku od godinu dana.

Više studija je sugerisalo da bi psilocibin mogao da bude brzodelujući antidepresiv u mnogim slučajevima, ali je potrebno još istraživanja da se to potvrdi.

Izvor: telegraf.rs

PODELI