Kiseonik kao lek

3146

“Kako prolazi era svemoći farmaceutske industrije sve veći broj lekara shvata čoveka i bolest kao deo prirode i od nje traži lek”, kaže Prim. dr med. Miodrag Živković, specijalista pomorske medicine, fiziolog i ekspert za hiperbaričnu i podvodnu medicinu s kojim razgovaramo o HBO terapiji. “Osnovni terapijski supstrat hiperbarične oksigenacije (HBO) je kiseonik, koji se udiše u uslovima povišenog atmosferskog pritiska, čime se višestruko povećava rastvorljivost u tečnom delu krvi (plazma) i omogućava dopremanje kiseonika do svake ćelije organizma. Glavni terapijski problem kod mnogih oboljenja, povreda, trovanja i starenja jeste hipoksija (smanjena količina kiseonika u tkivima) ili anoksija (potpuni nedostatak kiseonika u tkivima). Borba protiv hipoksije jeste borba za život ćelije, tkiva i organizma u celini. Pored antihipoksičnog efekta, HBO podiže odbrambene sposobnosti organizma tako što povećava aktivnost ćelijskog i humoralnog imunološkog sistema, povećava fagocitnu sposobnost leukocita i ima direktno baktericidno i bakteriostatsko delovanje na anaerobne i mikroaerofilne bakterije. Skraćuje vreme provođenja nervnih impulsa, poboljšava mentalne funkcije i ubrzava regeneraciju nervnog tkiva. HBO efikasno podiže nivo antioksidativne zaštite organizma povećavajući produkciju enzima kao što su  superoksiddismutaze, katalaze i peroksidaze čija je glavna uloga u uklananju slobodnih radikala i ima izrazito antikancerogeno delovanje”, priča dr Živković”.

U prirodi i u ljudskom organizmu sve treba da bude u ravnoteži da bi funkcionisalo normalno. Kad kažemo zdravlje onda mislimo upravo na ravnotežu u funkciji ćelije, tkiva, organa, organskih sistema i organizma u celini. Linija: hrana-kiseonik-energija, jeste osnova života oko koje se grade i prepliću sve druge funkcije organizma. Zbog toga kiseonik nije samo lek kada se pojavi bolest koja remeti tu osnovnu liniju već je i neophodno preventivno sredstvo u svim životnim periodima prividnog zdravlja, a poremećenog energetskog statusa izazvanog stresom životnih aktivnosti. Što su životne prilike i naš odnos prema samom sebi lošiji, to je proizvodnja energije manja, a potreba organizma za kiseonikom veća. Sam proces starenja jeste konstantni, brži ili sporiji proces slabljenja metaboličkih, adaptacionih i odbrambenih funkcija ćelije, tkiva i organskih sistema. Na prvom mestu jeste smanjena mogućnost transporta kiseonika zbog sužavanja krvnih sudova. Zato se kaže da smo stari koliko su stari naši krvni sudovi. Ljudski organizam se sa starenjem sve slabije adaptira na uslove spoljašnje sredine, a kad govorimo o spoljašnjoj sredini onda govorimo o svim aspektima delovanja klimatskih promena, kvalitetu vazduha, vode i hrane koju čovek unosi u sebe. Jasno je da moramo, kad govorimo o prirodi i spoljašnjoj sredini, uzeti u obzir i štetno delovanje ljudskih aktivnosti koje višestruko nepovoljno deluju na sposobnost organizma da se adaptira.

Dr Živkovića, nesumljivog autoriteta za HBO terapiju pitamo da nam kaže kako procenjujemo stepen starosti organizma? “Postoji mnogo načina da se ustanovi  biološka starost organizma”, tvrdi dr Živković. “Najčešće se kao procena koristi stanje i stepen oštećenja krvotoka, a spoljni paramatri su kvalitet i izgled kože. Krvotok je sistem sudova koji medjusobno povezuju praktično svaku ćeliju noseći kiseonik i hranu i odnoseći štetne produkte metabolizma na detoksikaciju. Važnost primene hiperbarične oksigenacije u očuvanju krvnih sudova je od neprocenjive važnosti u prevenciji i lečenju mnogih bolesti koji mogu ruinirati i definitivno ugroziti organizam. Osnovna karakteristika kiseonika je da obezbedjuje normalan metabolizam i ravnotežnu funkciju endokrinog i imunološkog sistema. Time se sprečava oštećenje unutrašnjeg sloja krvnog suda, suženje ili potpuno začepljenje i prekid transporta duž vaskularnog stabla”.

Naš sagovornik ovaj prijatni razgovor zaključuje rečima “kiseonik nije sve u životu al bez njega se ne može”.

 

Tekst je napisan u saradnji sa
Prim. dr Miodragom Živkovićem
“HBO Medical Center”

PODELI