Fitoterapija

1968

Međutim, klasična fitoterapija (priprema čajeva, korišćenje uljanih ekstrakta i dr.) zahteva puno vremena u pažnje a takođe i nije uvek dostupna i laka za primenu (u toku putovanja, u uslovima kada nedostaje vreme i dr.). Biljke moraju da budu čuvane u određenim uslovima (zaštićene od vlage, svetlosti, …), a sama terapija ima efekat samo pri redovnom uzimanju. Takođe, vrlo je važno vreme i mesto sakupljanja biljaka, uslovi sušenja (različite biljke moraju brati u tačno određeno doba godine, da se suše na optimalnoj temperature itd.).
Sve ovo je dovelo današnju fitoterapiju do novog nivoa, nivoa kad su stručnjaci iskoristili savremeni znanja da bi fitoterapiju učinili dostupnu savremenom čoveku, a kroz to i prirodan, neškodljiv način lečenja velikog broja zdravstvenih problema.

PODELI