Dr Vladimir Marković: Kako duvanski dim menja svojstva matičnih ćelija, koje su ključne za regeneraciju jetre!

331

Duvanski dim cigarete može štetno da utiče na matične ćelije i da spreči njihovu sposobnost da regenerišu oštećenje jetre, pokazuju rezultati istraživanja kragujevačkog Centra za smanjenje štetnosti bioloških i hemijskih hazarda.

Tim istraživača i lekara proučavao je dugotrajne efekte upotrebe cigareta i nesagorevajućih uređaja koji sadrže nikotin i došao do naučnih dokaza o potencijalno manjoj štetnosti ovih, alternativnih uređaja u odnosu na klasične cigarete.

Rezultati ove studije predstavljeni su na nedavno održanom Šestom naučnom samitu “Novi proizvodi, istraživanje i politika” gde su naši doktori i istraživači iz kragujevačkog Centra, koji se bavi pristupom smanjenja štete i analizom uticaja duvanskog dima, imali priliku da kolegama iz skoro 30 zemalja izlože rezultate svojih istraživanja.

Cilj ovog međunarodnog skupa, koji organizuje Međunarodna asocijacija za prevenciju i smanjenje štetnosti od pušenja (SCOHRE), bio je informisanje šire javnosti o štetnosti duvanskog dima kroz naučne studije, sa naglaskom na prednosti pristupa smanjenja štetnosti i bezdimnih zamena za klasične cigarete.

U istraživanju efekata duvanskog dima cigareta i aerosola nesagorevajućih uređaja, istraživači su poseban fokus stavili na sposobnosti matičnih ćelija da regenerišu oštećena tkiva jetre.

„Imunološki aspekti su ključni jer imunske ćelije igraju značajnu ulogu u procesu oštećenja jetre. Naš cilj je bio da razumemo kako duvanski dim menja svojstva matičnih ćelija. Ove ćelije, koje su ključne za regeneraciju jetre, pod uticajem duvanskog dima menjaju i gube svoja prirodna svojstva. Umesto da podržavaju procese regeneracije, duvanski dim ih usmerava ka stanju koje podstiče hronično zapaljenje“, rekao je dr Vladimir Marković u svom izlaganju pred naučnom zajednicom na ovom Samitu.

Ovi nalazi služe istraživačima kako bi što preciznije uporedili rezultate sa realnim rezultatima koje dobijaju kod pacijenata.

Iako nedavno osnovan, Centar za smanjenje štetnosti bioloških i hemijskih hazarda u okviru Univerziteta u Kragujevcu, koji predvodi prof. dr Vladislav Volarević, genetičar i imunolog, pobudio je veliku pažnju stručne javnosti zbog rezultata naučnih istraživanja o štetnosti duvanskog dima.

U okviru projekta “Svet bez duvanskog dima” koji je započet u Americi, naši naučnici dokazali su da duvanski dim koji nastaje sagorevanjem cigarete ima značajno štetniji uticaj na ljudski organizam u odnosu na elektronske sisteme za isporuku nikotina, uključujući elektronske cigarete i uređaje koji zagrevaju duvan.

Ovaj centar je jedinstven u jugoistočnoj Evropi i okuplja 24 stručnjaka iz različitih oblasti. S namerom da nauku približi široj javnosti, Centar je svoje aktivnosti najviše usmerio na istraživanje štetnosti duvanskog dima, ali svoj rad proširuje takođe na druge izazove poput aerozagađenja, nanoplastike, mikrobioloških agenasa i njihov negativan uticaj na ljudsko zdravlje.

Izvor: kurir.rs

PODELI