Da li sam trudna?

1247

Muka i povraćanje, gađenje prema hrani se javljaju kod oko 50% žena u prvom trimestru trudnoće. Pošto se ova reakcija najčešće javlja pri ustajanju, naziva se jutarnjom mučninom. Ako se pojavi hiperemeza, potrebno je javiti se ginekologu. Osetljivost i napetost grudi javlja se 7-14 dana nakon oplodnje. Osećaj umora i pospanosti, bolovi u leđima, češće glavobolje, dobijanje u težini, česte promene raspoloženja, pojačana pigmentacija bradavica dojki, samo su još neki simptomi i znaci koji mogu ukazivati na ranu trudnoću.

Nakon oplodnje, u organizmu žene se nakon 7-10 dana počinju pojavljivati merljive koncentracije hCG, koji se može dokazivati iz urina ili krvi žene. Biološki testovi koji su se koristili u dokazivanju trudnoće (Galli Mainijeva reakcija, Ascheim Zondekova reakcija) danas imaju istorijski značaj. Imunološki testovi koji se danas koriste uglavnom su zasnovani na upotrebi latex čestica. Može se dokazati prisustvo b-hCG u koncentraciji od 25 mIU u urinu žene, što odgovara periodu između četvrte i pete nedelje trudnoće (računato od prvog dana poslednje menstruacije). Uzima se uzorak prve jutarnje mokraće, jer je koncentracija b-hCG najveća. Danas prisutni testovi na tržištu pokazuju visoku sigurnost (blizu 100%), a prilično su jednostavni za upotrebu (uputstvo je priloženo uz svaki test). Određivanje koncentracije b-hCG u krvi može se raditi već 10-og dana nakon ovulacije , pri vrednostima od 2 mIU/ml. Koncentracija b-hCG u krvi se u 85% normalnih trudnoća udvostručuje svakih 72 sata u ranoj trudnoći.

Ukoliko žena primeti neke od navedenih simptoma i/ili znakova, ili je test na trudnoću pozitivan, potrebno je javiti se ginekologu, kada se ginekološkim pregledom postavlja dijagnoza rane trudnoće. S obzirom da je postavljanje sigurne dijagnoze u ranoj trudnoći ginekološkim pregledom prilično teško, dijagnoza se potvrđuje ultrazvučnim pregledom. Ultrazvučni pregled radi utvrđivanja postojanja rane trudnoće u materici (ili izvan nje), danas se uglavnom radi transvaginalnom sondom, te nije potrebno puniti mokraćnu bešiku. Ultrazvučnim pregledom može se videti postojanje gestacijskog meška u šupljini materice već nakon 5 ne-delja od prvog dana poslednje menstruacije, odnosno 3 nedelje od oplođujućeg odnosa. Nakon šeste nedelje trudnoće, može se videti žumančana kesa i vizualizovati plod, uz verifikaciju postojanja srčane akcije.

Implantacija – Trenutak kada se oplođeno jajašce smešta u sluznicu materice, obično se poklapa sa vremenom kada bi menstruacija trebala stići.
Hipermeza – Muka i povraćanje koji traju, dovode do dehidracije, gubitka težine, a mogu izazvati upalu jednjaka, te ozbiljnije poremećaje jednjaka i želuca ili u težim slučajevima i centralnog nervnog sistema.
hCG – Humani horioni gonadotropin, cija se polipeptidna beta subjedinica koristi u dokazivanju trudnoće.
Ovulacija – Oslobađanje zrele jajne ćelije iz jajnika, koja je spremna za oplodnju, dešava se najčešće na polovini menstraulnog ciklusa (14 dana od prvog dana menstruacije).

Dr Đorđe Petrović

PODELI