Adresar:
Apoteka:

Kako naučiti decu da vode računa o novcu?

U većini porodicа nije običаj dа se sа decom plаnirа budžet niti dа se sа njimа rаzgovаrа o pitаnjimа vezаnim zа novаc. Ovа nаvikа...

Da li je moje dete narkoman?

Zavisnost je opsesivno kompulzivna bolest Kompulzija, odnosno prisila, prinuda da se nabavi i uzme droga leži u osnovi dinamike zavisnosti. Potiče iz  hipotalamusa ili “starog...

Zapisujte šta mislite

Trenutci tuge i radosti koji su nas gradili bez ovakvih zapisa ostaju potpuno zaboravljeni. Ponekad ih je jako lepo ponovi osvežiti i iznova proživeti....

Zanemarivanje obaveza

Odlaganje ovakvih stvari često je uzrok neuspesima, i ne ostvarivanju životnih ciljeva i sputavanju sebe u težnjama i to taman na onom mestu kada...

Osnova ljudske Privlačnosti

Libidnost (lat. libido - požuda) se sastoji od sposobnosti našeg nervnog sistema da reaguje na unutrašnje i spoljne polne nadražaje. To znači da određeni...

Polni odnos bez ljubavi

Drugi razlog je zatrovanost nekih mladih ljudi patrijarhalnim shvatanjima odnosa polova. Tako muškarci često misle da prema devojci i ne smeju pokazati osećanja ako...

Kome je DUŽINA važna?

Penis ili polni ud, kod muškarca zajedno sa mokraćnom cevi omogućava izlaz urina, ali predstavlja i završni deo semenovoda. Njegov razvoj i rast odvija...

Pripremite đaka prvaka

Šta znamo o detetu? Kako možemo da odgovorimo na sledeća pitanja: Kako se ponaša dete u grupi, vrtiću, dvorištu, ispred zgrade u igrama sa vršnjacima? Da li...

Bes i kako ga ukrotiti

Prilikom ljutnje se dešavaju razne psihološke i fiziološke promene: lupanje srca, povećanje krvnog pritiska, adrenalina i noradrenalina. Okidač za ljutnju mogu biti razni spoljašnji...

Poslednji tekstovi