Bol u laktu: Kako izlečiti bol u laktu, teniski lakat, golferski lakat … 

2005

Zglob lakta predstavlja presudan faktor u normalnom funkcionisanju ruke svakodnevno. Anatomski gledano, on povezuje nadlakticu sa kostima podlaktice.

Po strukturi je složen zglob koji čine tri kosti: humerus (nadlaktica, ulna i radijus (podlaktica)). Pored kostiju zglob lakta čine: ligamenti, tetive i burze. Zbog velike angažovanosti zgloba lakta u svakodnevnim aktivnostima ili u određenim profesijama, dolazi do neretke pojave bola sa spoljne ili unutrašnje strane zgloba lakta.

Jedna od najčešćih pojava bola u laktu predstavlja sindrom prenaprezanja, koji se ispoljava kao teniski lakat ili golferski lakat, zavisno od mesta povrede. Da bi se sprečio ili izlečio bol u laktu, potrebno je konsultovati se sa stručnim medicinskim osobljem.

 Bol u laktu – faze i vrste povreda 

U zavisnosti od faze bol u laktu može biti u: 

  • akutnoj fazi

  • subakutnoj fazi

  • hroničnoj fazi

Bol u laktu može biti posledica povrede sledećih struktura:

  • povrede mišića, tetiva, ligamenata

  • povrede zglobne kapsule

  • povrede koštanog tkiva

Najčešće povrede/stanja zgloba lakta, koje stvaraju bol u laktovima su:

·        distorzija lakta

·        fraktura lakta

·        tendinitis lakta

·        burzitis lakta

·        ruptura lakta

·        lateralni epikondilitis lakta (teniski lakat)

·        medijalni epikondilitis lakta (golferski lakat)

·        artritis lakta

Procedura pri dijagnostikovanju povreda zgloba lakta i utvrđivanju uzroka bola kako bi se bol u laktu uspešno otklonio:

Evaluacija (procena) stanja bola u laktu

Individualan pregled koji vrši lekar i strukovni fizioterapeut sa ciljem utvrđivanja nastanka bolnog stanja. Primenom specijalizovanih autorskih testova za dijagnostikovanje uz antropometrijska merenja (obim pokreta, obim ekstremiteta, MMT ) utvrđuje se uzrok nastanka bolnog stanja. Cilj procene stanja jeste utvrđivanje medicinske fizioterapeutske dijagnoze.

Fizioterapeutska dijagnoza predstavlja temeljan izveštaj specijaliste strukovnog fizioterapeuta uz detaljan opis utvrđen prethodnom evaluacijom stanja.

Nakon utvrđivanja određene dijagnoze, određuje se individualni plan i program rehabilitacije u zavisnosti od tipa i stepena povrede. Primenom aparaturnih tehnika u kombinaciji sa manuelnim tehnikama vrši se sveobuhvatna rehabilitacija u cilju postizanja maksimalnog efekta lečenja.

Plan i program rehabilitacije

Svaka povreda ili bolno stanje tretira se individualno. U zavisnosti od vremena i načina nastanka bolnog stanja, razlikuje se plan i program lečenja.

U akutnoj fazi, kada je prisutan otok i bol u laktu, primenjuje se širok spektar aparaturnih tehnika, kao sto su Hilt laser, interferentne struje, tens i tecar aparat. Specifično dizajnirana antibol terapija primenom ovih aparata pokazala se veoma efikasna u otklanjanju bola kod akutnih stanja.

Fizijatrik i Estetik – Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Ivankovačka 8-10; 11000 Beograd Tel: 011/40-80-143; 063/355-085

https://fizijatrikiestetik.rs

ordinacija.tv   Foto: shutterstock

PODELI