Akademik prof. dr Branimir Gudurić: Hirurgija dojki, operacija tumora dojke, uvećanje grudi, podizanje grudi, smanjenje grudi

1255

Operacija tumora dojke
Zavisno od veličine tumora, veličine vaše dojke, kliničke i mamografsko-ultrazvučne prezentacije hirurg-onkolog će vam predočiti vrstu operacije koja je najoptimalnija za vas. Operacije mogu biti poštedne ili radikalne. Poštedne operacije podrazumevaju ostranjenje patološke promene sa manjom zonom zdravog tkiva , nazivaju se još i tumorektomije, segmentektomije ili kvadrantektomije. Ovu vrstu intrevencija kod karcinoma obavezno prati i ozračivanje te dojke. Druga vrsta intrevencija se naziva radikalna, kada se odstranjuje čitava dojka. Dalje lečenje ovih pacijentkinja zavisi od brojnih faktora (prisustva metastaza, patoistološkog tipa tumora, histološkog gradusa i hormonskih receptora…).
Savremeni trend su radikalne operacije sa poštedom kože i regije bradavice i istovremenom ili naknadnom rekonstrukcijom dojke i uzrdanjom implantata (subkutana masetkomija sa implantatom).
Za ove vrste intervencija neohodno je bolničko lečenje uz adekvatna pripremu pošto se vrše u opštoj anesteziji.
Bitno je da izaberete hirurga , steknete poverenje tokom razgovora sa njim i posle operacije se pridržavate svih uputstava i redovno se kontrološete.

Uvećanje grudi (augmentacija)
predstavlja promenu veličine, položaja ili oblika dojki. Obično se žene opredele za ovu vrstu intervencije nakon trudnoće i dojenja, kada dojke izgube svoj tonus i volumen. Ova estetska procedura se, naravno, može izvršiti i pre trudnoće, posebno u devojaka kod kojih postoji izražena asimetrija u veličini dojki. Neophodno je sačekati da prođe period rasta i razvoja, da devojka navrši 18.godinu života.
Ova intervencija se u tehničkom-hiruškom aspektu može načiniti na nekoliko različitih načina. Koja vrsta ugradnje implantata, a posebno veličina koja će se ugraditi, zavise od vaše želje i onoga što vam hirurg predoči kao najbolje rešenje za vašu konstituciju.
U razgovoru sa operatorom iznesite svoje želje, efekat koji želite da postignete, a on će vas sa stanovišta zdravlja obavestiti o mogućnostika i limitima intervencije.

Podizanje grudi (mastopexia)
predstavlja hirušku intrevencijuu kojom se menja položaj i izgled dojki. Intrevencija se uglavnom izvodi nakon dojenja, kada grudi izgube svoju čvrstinu, punoću i dodje do njihovog spada.
Tehnički pristup koji će hirurg koristiti prilikom ove intrevencije prevashodno zavisi od kavliteta i strukture vaših dojki. U nekim slučajevima je pored podizanja grudi neophodna i ugradnja implantana kako bi se postigao adekvatan estetski efekat,
U razgovoru sa hirurgom biće vam predočene vrste operativnih tehnika, rizici i moguće komplikacije.

Smanjenje grudi (redukcija)
predstavlja smanjenje veličine grudi koje prati promena položaja i oblika grudi. U nekih žena velike grudi predstavljaju isključivo estetski problem, ali ne retko to je i zdravstveni problem. Žene sa izrazito velikim grudima osećaju bolove u kičmi, vremenom dolazi do njenog deformiteta i bržeg nastanka degenerativnih promena. Ove žene umeju da imaju i manjnje bitan, ali ne i zanemarljiv problem sa pronalaženjem adekvatne garderobe, grudnjaka , radne odeće.
Ova vrsta intervencije je tehnički složenija od prethodno navedenih estetskih zahvata. Neophodno je da se opredelite za hirurga sa velikim iskustvom ukoliko planirate ovu vrstu operacije.

PODELI